Meldcode

Kracht van Zijn

Kracht van Zijn maakt gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat houdt dit precies in? Wanneer Leigh Schoemaker en of Marjon van Westing – te Boekhorst vermoedens hebben van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing hebben volgen zij de 5 stappen van de meldcode. Deze 5 stappen helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
  2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Wil je meer weten over de meldcode, kijk dan op de site van de Rijksoverheid.