OVer ons

Leigh en Marjon

Als van nature bewogen en enorm toegewijd: Leigh en Marjon werken beide als ZZP’er en zijn vanuit gedeelde passie en complementaire aanvulling de samenwerking aangegaan.

Leigh Schoemaker

Mijn weg van Chaos naar Zijn

Chaos
Wanneer is iets goed genoeg? Ik heb dat voor mezelf nooit kunnen definiëren. Voortdurend bezig zijn met leven naar vermeende verwachtingen van anderen maakte mij onzeker, gespannen en overprikkeld. Door me in allerlei bochten te wringen lukte het me lange tijd om deze symptomen buiten bewustzijn te drukken. Drank- en drugsgebruik speelde hier een sleutelrol in. Ondertussen werd de innerlijke roep om aandacht steeds luider.

Verstilling
Verstilling deed mij realiseren hoe ver ik van mijn werkelijke behoeftes en verlangens af was gedwaald. De ongemakken, spanningen en paniekreflexen waar ik jarenlang voor op de vlucht was bleken de richtingwijzers te zijn om terug bij mezelf te komen. Al wat zij vroegen was mijn onvoorwaardelijk aanwezig Zijn.

Zijn
Dit aanwezig Zijn bij alles wat zich in en om mij heen afspeelt brengt mij in verbinding met een hele grote bron van veerkracht, flexibiliteit, moed en daadkracht. Mijn periode van Chaos heeft mij bewust gemaakt van een innerlijk proces waarbinnen iédere gebeurtenis, hoe ogenschijnlijk onbeduidend ook, zijn plek kent en steeds weer de weg wijst naar een lichter, rustiger en meer ontspannen dagelijks leven.

Opleiding en bijscholing
Na mijn opleiding Social Work ben ik begonnen met werken als ambulant begeleider van kwetsbare cliënten met complexe zorgvragen. Een groot deel van mijn cliënten is bekend met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende psychische en/of maatschappelijke problematiek.

Als complementaire opleidingen heb ik de NLP Practitioner en Master en Systemisch Coach gevolgd. Daarnaast heb ik verschillende trainingen en bijscholingen gevolgd betreffend ‘Mindfulness‘ (MBSR), ‘Ericsoniaanse hypnose’, ‘Werken met allergieën’, ‘Inner engineering’ en ‘Met TA uit een Burnout’.

Marjon van Westing

Mijn weg van Chaos naar Zijn

Als klein meisje was ik sensitief en ervaarde ik een sterke verbinding met mijn intuïtie en de niet stoffelijke wereld van licht, oftewel Thuis. Het is de plek waar onze ziel vandaan komt en waarin alles en iedereen vanuit onvoorwaardelijke liefde bewogen wordt.

Chaos
Ik belandde in mijn Chaos toen ik steeds verder afgescheiden raakte van het contact met het licht. De dichtheid, ruwheid en hardheid van de aardse dualiteit leidde mij in een toenemende verstrikking van onbegrip, verwarring en een voortdurende angst om foute keuzes te maken. In een periode van acht jaar bouwde zich een chronische vermoeidheid dusdanig op dat ik volledig lamgelegd werd en geen deel kon nemen aan het dagelijks leven.

Verstilling
Door verstilling kwam ik weer in contact met mijn lichaam en innerlijke waarnemingen. Onder begeleiding van een energetisch therapeut leerde ik om een diepere verbinding met de stilte in mezelf aan te gaan en de duisternis in mezelf te observeren. Ik ontdekte dat oordeelloos en met aandacht aanwezig zijn het belangrijkste was om weer bij mezelf te komen.

Zijn
Nu voel ik me springlevend en dieper verbonden met mijn ziel, mijn Zijn. Ik ervaar meer verbinding dan ooit met mijn aardse bestaan.

Mijn lieve man Goof en onze dochter lopen het dichts bij me op mijn levenspad. Zij maken mijn meest bijzondere, ‘gewone’, verdrietige, blije en warme momenten mee. Ik voel me gezegend met mijn gezin, familie en vrienden om me heen.

Opleiding en bijscholing
Ik kom uit de creatieve sector en heb fotografie, beeldende kunst en de opleiding tot docent beeldende kunst gevolgd. Tijdens mijn docenten opleiding ben ik in 2012 tegelijkertijd gestart met de opleiding tot Energetisch Therapeut bij Sonnevelt Opleidingen. Als theoretisch kader van mijn werk als therapeut heb ik de opleiding Psychosociale basiskennis gevolgd.

Door de jaren heen heb ik onder andere de volgende bijscholingen gevolgd: psychotraumatherapie, PSYCH-K, voice dialogue en de psychologie van de ikken, van inspanning naar ontspanning, ACT, emotieve therapie, hersenen en bewustzijn, systemisch werk, subpersoonlijkheden; van ego- naar zielenkracht, en spiritualiteit en zingeving.